Energie:
Wanneer een kind en ouders (of verzorgers) binnen komen, wordt eerst onderzocht waar de energie geblokkeerd raakt. Niet alleen een blokkade in het systeem van het kind zelf, maar ook in de wisselwerking tussen ouders (of verzorgers) en kind. Met andere woorden, wordt de disregulatie in het zenuwstelsel onderzocht. Vervolgens wordt nagegaan hoeveel containment (veerkracht) er op dat moment is en welke lichaamsgerichte technieken er nodig zijn om de containment (veerkracht) te vergroten.  

Prikkeloverdracht:
Voor het vergoten van de energie, dient gewerkt te worden met het Autonome Zenuw Stelsel. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het systeem waarmee je werkt zich heeft aangepast aan de grote van de kleine bandbreedte van functioneren. Het zal zich daarom verzetten tegen verdere activering. Door het systeem kleine bewegingen te laten maken zal de onderliggende bevriezing ontladen (dorsale parasympatische systeem) en de niet afgemaakte vecht vlucht responsen (sympathische systeem) worden voltooid. Uiteindelijk wordt gewerkt naar minder verstoring en meer regulering in het AZS. Dit proces brengt het lichaam terug naar een staat waarin gezonde normale fysiologische regelprocessen kunnen worden ingeschakeld voor hun helende werking.

Drainage:
Het is voor kinderen en ouders (of verzorgers), belangrijk om educatie te krijgen over het  energiesysteem. Indien er niet bewust met energie wordt omgegaan raakt de energiestoom belemmerd. Ben je je eenmaal van je energie bewust, dan kun je dit proces omdraaien.

Voeding:
Goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot klachten. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van voeding.
Tevens biedt het milieu waarin een kind opgroeit de belangrijkste voeding in geestelijke vorm. Onderzocht wordt welke uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen, de milieus bieden en hoe deze, indien nodig, versterkt kunnen worden.

Psyche:
Eventuele belemmerende denk en gedragspatronen kunnen bij voldoende containment (veerkracht) doorbroken worden met behulp van onder andere cognitief therapeutische en/of gedragstherapeutische technieken. Hoewel er op dat moment een top-down benadering wordt gebruikt (waarbij  de cognities en de emoties als primaire punt van aandacht worden benadrukt),  blijft er rekening gehouden worden met de bottum-up benadering (waarbij op het lichaam, de felt sense en de instinctieve reacties wordt gericht). De circuits van informatie lopen namelijk in beide richtingen, van het lichaam naar de hersenen en van de hersenen naar het lichaam.