Nieuws maart 2022

Beste ouders en verzorgers,

Middels deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van het volgende nieuws:

Loek Zonnenberg heeft in opdracht van de samenwerkende directeuren voltijd HB-onderwijs, een onderzoek opgezet naar het belang van voltijd HB-onderwijs in Nederland.

De resultaten zijn in een situatieanalyse beschreven. De conclusies van het rapport worden breed gedragen, waarbij ik eveneens het eindrapport aanbeveel.
- Klik voor meer informatie op de nieuwabrief.
- Met toestemming deel ik de “situatieanalyse voltijd primair onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland”

Nieuws januari 2023