Safe and Sound Protocol®


Binnen Praktijk Kind & trauma wordt gewerkt vanuit de theorie van Dr. Stephen Porges namelijk de Polyvagal theory. Porges is professor in de Psychiatrie en een van de leidende wetenschappers in de neurobiologie. Porges doet inmiddels meer dan 20 jaar onderzoek naar de werking van het autonome zenuwstelsel en het gehoor; Het Listening Project Protocol®.  De muziek die binnen Praktijk Kind wordt gebruikt is het Safe and Sound Protocol (SSP)®.

 

Polyvagaal Theorie
Dr. Stephen Porges beschrijft drie zenuw stelsel staten. In de figuur hierboven staat beschreven welke staten er zijn, welk gedrag er zichtbaar is (links) en wat er geactiveerd in het lichaam zelf is (rechts).
Een korte uitleg hierbij:
1 ventrale vagus (groen)
Ook bekend als het sociale betrokkenheid (social engagement) staat. In deze staat voelen we ons veilig, ontspannen en kunnen we sociaal wedekerig contact met een ander aangaan.
2 sympatische activatie (oranje)
Dit is de vecht-vlucht staat. In deze staat, worden we gemobiliseerd door een stressvolle trigger. Er komen stress gerelateerde stoffen vrij, zodat we in staat zijn om actie te ondernemen tegen de stressvolle trigger of ervandaar te vluchten.
3 dorsale vagus (blauw; bij Praktijk Kind & Trauma noemen we deze staat rood)
Dit is de bevriezings staat. In deze staat hebben we een gevoel van immoblisatie. We voelen ons afgestomd, trekken ons terug en kunnen bij een diepe dorsale activatie gevoelens van hopeloosheid en wanhoop ervaren.

Dus…

Dus wanneer een kind in de ventrale vagus staat (groen) is, lukt het beter om positieve gedachtes te bedenken. De complexere gedeeltes (cortex of grote hersenen) van ons brein, hebben in deze staat een betere verbinding met de lagere gelegen gedeeltes van ons brein (limbische systeem en de hersenstam), waardoor er meer bewust en meer helder beslissingen genomen kunnen worden. Tevens is het kind in staat sociaal wedekerig contact met een ander aan te gaan.

Wanneer een kind in de sympatische activatie (oranje) is, zal het kind eerder gedachtes als ‘andere beschuldigen’ of ‘gedachtes om de stressvolle trigger te stoppen’ activeren. Dit komt doordat de toegang tot de complexere gedeeltes beperkt zijn. Het is in deze staat namelijk belangrijker om de stressvolle trigger te stoppen of uit de weg te gaan. De mogelijkheid om contact te maken met een ander is minder gemakkelijk en ook is het kind minder goed in staat om een ander te horen.

Wanneer een kind in de dorsale activatie (rood) is, kan het kind gedachtes als ‘ik kan het niet’ of ‘ik geef het op’ produceren. In deze staat zal er vrijwel geen toegang tot de complexere gedeeltes van het brein geactiveerd zijn. De overlevings delen van het brein vertonen activatie, waarbij eten, drinken, slapen, waken en rust creëren in het zenuwstelsel om weer op te laden, van belang zijn. Het kind maakt geen oogcontact en is nauwelijks in staat om de ander te horen.

Wat doet de Safe and Sound Protocol®?

Zoals eerder beschreven  doet Dr. Stephen Porges inmiddels meer dan 20 jaar onderzoek naar de werking van het autonome zenuwstelsel en het gehoor. Hij heeft onder andere ontdekt, dat het gehoor een poort is voor toegang naar het brein:
Wanneer de vagus zenuw wordt gestimuleerd, zullen er signalen naar het zenuw stelsel worden verzonden om de boodschap te brengen, dat het kan ontspannen, dat alles veilig is. Vervolgens wordt de ventrale vagus staat (groen) geactiveerd. 

Wanneer kan de SSP ® onder andere worden ingezet?
- bij een teruggetrokken/somber gevoel
- bij een angstig/somber gevoel
- bij gevoeligheid voor geluiden
- bij emotie regulatie problematiek
- bij disorganisatie in het lijf

Bron:
https://www.stephenporges.com/
How your nervous system sabotages your ability tot relate, Ravi Dykema (2006) , Stephen Porges (2017)
http://stephenporges.com/index.php/component/content/article/5-popular-articles/18-an-interview-with-stephen-porges-about-his-polyvagal-theoryReacties van kinderen, jongeeren en ouders /verzorgers:
Volwassen en jongeren geven aan:
‘Ik ben onder de indruk van de werking’, ‘Ik durf een groep vreemde mensen aan te spreken’, ‘Ik ervaar een bevrijdend gevoel ‘ en ‘Ik voel mij minder verdoofd’
Kinderen geven aan:
‘Ik voel rust in mijn hoofd’, Ik voel geen boosheid meer’, ‘ik hoef veel minder te tikken’, ‘ik voel mij gelukkig’

 

Klik op dit e-boek voor meer informatie over de SSP®